Software Engineering Excellence

Welcome to Tawesoft

Tawesoft is a new Welsh technology startup based in Swansea. Our mission is to deliver software engineering excellence as a service, and web design & software solutions to clients in the South Wales area.

Web Design and Hosting

Tawesoft offer an all-inclusive and bespoke web design, development, hosting & support package, ideal for small business and organisations.

Swansea Software Engineers

As your business or organisation identifies new goals and opportunities, we can empower you with the specialist knowledge, organisational practice and software infrastructure you need in order to aggressively chase and achieve those goals.

Croeso i Tawesoft

Busnes Cymreig newydd ym maes technoleg yw Tawesoft o Abertawe. Ein cenhadaeth yw darparu rhagoriaeth peirianneg meddalwedd fel gwasanaeth, gyda datrysiadau meddalwedd a dylunio gwe i gleientiaid yn ardal De Cymru.

Dylunio Gwefannau
dan Reolaeth

Mae Tawesoft yn cyflwyno pecyn dylunio, datblygu, lletya a chefnogi i'r we sy'n hollgynhwysol ac wedi addasu i'r diben ar gyfer sefydliadau a busnesau bach.

Peirianwyr Meddalwedd yn Abertawe

Wrth i'ch busnes neu sefydliad ganfod nodau a chyfleoedd newydd, gallwn ni eich grymuso â'r wybodaeth arbenigol, ymarfer sefydliadol ac isadeiledd meddalwedd sydd eu hangen arnoch chi i fynd ar drywydd y nodau hynny'n nerthol a'u cyflawni.