Computer Repair Service

We offer an affordable and professional computer repair service based in West Cross, Swansea.

Simply contact us, drop off your computer, then collect it at a time to suit you.

A local call-out service may be available on request.

Jobs

 • Hardware repairs and upgrades
 • Software cleanup and tuning
 • Data recovery
 • Linux system rescue
 • Secure disposal of old hard drives

Why Choose Us?

 • Efficient and affordable service
 • Work performed to a high standard
 • Quick turn-around on urgent jobs
 • Convenient local service

Can't wait to hear from you.

Gwasanaeth Atgyweirio Cyfrifiaduron

Rydym yn cynnig gwasanaeth atgyweirio cyfrifiaduron fforddiadwy a phroffesiynol yn West Cross, Abertawe.

Cysylltwch â ni, dewch â’ch cyfrifiadur draw ac wedyn ei gasglu ar amser addas i chi .

Efallai y bydd gwasanaeth galw heibio lleol ar gael ar gais.

Tasgau

 • Atgyweirio ac uwchraddio caledwedd
 • Glanhau a thiwnio meddalwedd
 • Adfer data
 • Achub system Linux
 • Cael gwared ar unrhyw hen yriant caled

Pam Ein Dewis Ni?

 • Gwasanaeth effeithlon a fforddiadwy
 • Gwaith yn cael ei wneud i safon uchel
 • Gwneud tasgau brys heb oedi
 • Gwasanaeth lleol cyfleus

Edrychwn ymlaen at glywed gennych chi.