About Tawesoft

Tawesoft is a new Welsh technology startup based in Swansea. Our mission is to deliver software engineering excellence as a service, with Swansea web design & software engineering solutions for clients in the South Wales area.

We are an exciting place to work, with a commitment to diversity in STEM, the Welsh language, lifelong learning, professional and personal development.

Tawesoft is a trading style and registered trade mark of Tawesoft Ltd, Registered in England and Wales, Company Number 9735741.

Registered Office: 22 Wimblewood Close, West Cross, Swansea, SA3 5LQ

Data Protection Registration: ZA165994

Pwy yw Tawesoft?

Busnes Cymreig newydd ym maes technoleg yw Tawesoft o Abertawe. Ein cenhadaeth yw darparu rhagoriaeth peirianneg meddalwedd fel gwasanaeth, gyda datrysiadau meddalwedd a dylunio gwe i gleientiaid yn ardal De Cymru.

Rydym yn lle cyffrous i weithio, ag ymrwymiad i amrywiaeth o ran STEM, yr iaith Gymraeg, dysgu gydol oes, datblygiad proffesiynol a phersonol.

Tawesoft yn enw masnach a nod masnach cofrestredig o Tawesoft Cyf, Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr, Rhif Cwmni 9735741.

Swyddfa Cofrestredig: 22 Wimblewood Close, West Cross, Abertawe, SA3 5LQ

Cofrestru Diogelu Data: ZA165994