Stay ahead of the pack

Bilingual/Multilingual Content Management Software, Localisation and Internationalisation

Experienced Service

Tawesoft have experience in meeting the technical and design challenges behind producing and delivering bilingual and localised content online and on the desktop.

In particular we have experience in developing bilingual (English and Welsh) Content Management Systems (CMS).

We are web developers and software engineers that can confidently deliver multilingual websites and software products, or assist your existing team with internationalisation or localisation of an existing product.

We can work closely with your existing translators with tooling and integration, or we can source translators ourselves.

Bilingual / Welsh Langauge Search Engine Optimisation (SEO)

Bilingual (e.g. English & Welsh) websites face unique Search Engine Optimisation (SEO) challenges that less experienced providers may struggle with.

Tawesoft are leading practice in bilingual and Welsh SEO.

Bilingual / Welsh Language Socal Media Marketing

Go the extra mile as a Welsh business by partnering with us to deliver a bilingual or Welsh-language social media marketing or advertising campaign.

Contact Us

Meddalwedd Rheoli Cynnwys Dwyieithog/Amlieithog, Lleoleiddio a Rhyngwladoli

Gwasanaeth Profiadol

Mae gan Tawesoft brofiad o ateb yr heriau technegol a dylunio sydd y tu ôl i gynhyrchu a darparu cynnwys dwyieithog, a chynnwys wedi'i leoleiddio, ar-lein ac ar y bwrdd gwaith.

Yn benodol, mae gennym ni brofiad o ddatblygu Systemau Rheoli Cynnwys (CMS) dwyieithog (Cymraeg a Saesneg).

Rydym ni'n ddatblygwyr gwe a pheirianwyr meddalwedd sy'n gallu darparu cynhyrchion meddalwedd a gwefannau amlieithog yn hyderus, neu gynorthwyo eich tîm sydd eisoes yn bodoli â rhyngwladoli neu leoleiddio cynnyrch sydd eisoes yn bodoli.

Gallwn ni weithio'n agos â'ch cyfieithwyr sydd eisoes yn bodoli â darparu offer ac integreiddio, neu gallwn ni ddod o hyd i gyfieithwyr ein hunain.

Optimeiddio Peiriannau Chwilio (SEO)

Gallwn ni eich helpu i dargedu geiriau allweddol a sicrhau safle uwch ar Google a thudalennau canlyniadau peiriannau chwilio eraill (SERPs).

Datrysiadau Marchnata, Cyfryngau Cymdeithasol a Chwilio

Ewch gam ychwanegol fel busnes Cymreig trwy bartneru â ni i ddarparu ymgyrchu hysbysebu neu farchnata cyfryngau cymdeithasol dwyieithog neu Gymraeg.

Cysylltwch â Ni